Click for more products. ()
No produts were found.
Waluta / Język Loved Viewed

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

Henryka Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

P.U.H.P. MAGMARA Henryka Piotrowska z siedzibą w Gomunicach, ul. Wojska Polskiego 94, 97-545 Gomunice; NIP 8771128937, REGON 592134064.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników Sklepu w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line udostępnionego na stronie https://magmara.pl/ (dalej „Sklep”). Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
- zarejestrowania się w Sklepie,
- zawarcia umowy,
- dokonania rozliczeń,
- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,
- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach (newsletter) wówczas przetwarzamy twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład promocji, wyprzedaży nowych produktów, które pojawiły się w Sklepie.

Jeśli czekasz aż produkt będzie ponownie dostępny przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania ci informacji handlowych o tym iż produkt pojawił się ponownie  w ofercie Sklepu.

Rodzaj danych

Przetwarzamy następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. Zalogowania się w Sklepie:

- adres e-mail

 1. Dokonywania zakupów w Sklepie:
  - imię i nazwisko

- opcjonalnie nazwa firmy i jej NIP
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail

 1. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Sklepie transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:
  • W każdej chwili możesz żądać od nas dostępu do Twoich danych, które posiadamy odnośnie Twojej osoby. Przypominamy, że jeżeli  użytkownik  jest  zarejestrowanym  użytkownikiem  Sklepu,  ma  również  dostęp  do  tych informacji w zakładce dotyczącej jego danych osobowych.  
  • W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
  • W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Sklepie twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 1. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Sklepie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Sklepie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 
 4. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. 
 5. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Sklepie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, które będą przechowywane  do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa (np. przez przepisy podatkowe).

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: [email protected]
 2. Telefonicznie: +48 731 606 875
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu. <KONTAKT>
 4. Listownie na adres: Henryka Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  P.U.H.P.MAGMARA Henryka Piotrowska z siedzibą w Gomunicach, ul. Wojska Polskiego 94, 97-545 Gomunice

Powierzenie przetwarzania danych

Administrator może udostępnić dane osobowe podmiotom z nim współpracującym w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek, np. dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych jak również innym podmiotom współpracującym ze Sklepem (obsługującym Sklep),  np. biuro rachunkowo-księgowe, kancelaria prawna, ostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego, podmiot realizujący dostawę towarów, dostawca płatności, osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność, dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe, oprogramowanie do zarządzania przesyłkami), podmiot zapewniający system mailingowy, podmiot zapewniający system do wysyłania newsletter'a poprzez e-mail lub SMS podmiot zapewniający usługi statystyczne.

Administrator zobowiązany jest również udostępnić dane osobowe odpowiednim organom publicznym, w zakresie, w jakim jest zobowiązany przez przepisy prawa do udostępnienia im tych danych.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą eletroniczną. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]

Powiadomienie o dostępności produktu

Na podstawie Twojej prośby Sklep przesyła drogą elektroniczną informacje o dostępności wskazanych przez ciebie produktów. Warunkiem przesłania przez nas takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez Sklep. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.

Pliki „cookies”

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Sklepu.

Szczegółowa polityka plików cookies znajduje się <TUTAJ>.

Profilowanie

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogłoby skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook. Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook sugerujemy zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną bezpośrednio na portalu Facebook. Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Informacje dotyczące Sklepu w serwisach społecznościowych 

Sklep posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook i Instagram,  na których publikuje wiadomości dotyczące produktów. Administratorzy w/w serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określony jest przez  administratorów tych serwisów.

Administrator jako podmiot prowadzący profile ma dostęp do ogólnych statystyk, generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych użytkowników odwiedzających profile Sklepu. Administrator, jako podmiot prowadzący profile odpowiada za umieszczane w nich treści, jak również za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych - w ramach tych profilów.

Poprzez posiadane profile Administrator gromadzi dane użytkowników serwisów społecznościowych odwiedzających profile Administratora związane z: prowadzoną komunikacją, zamieszczanymi treściami oraz informacje publikowane przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych. Jeśli użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym, Administrator ma dostęp do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
 2. Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

 1. kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pamiętaj! Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres:

ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa,

gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016r.

Menu

Menu

Waluta / Język

Create a free account to save loved items.

Sign in