Click for more products. ()
No produts were found.
Settings Loved Viewed

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Henryka Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.U.H.P. Magmara Henryka Piotrowska, ul. Wojska Polskiego 94, 97 – 545 Gomunice,

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu gromadzenia, przechowywania, udostępniania i usuwania w związku z realizacją obowiązków wynikających z łączących mnie z Panią/ Panem umów m.in. sprzedaży, najmu, zlecenia, przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego lub działań zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą sądy, organy administracji publicznej, osoby fizyczne i prawne, którym udostępnienie danych jest konieczne dla realizacji zawartej umowy lub wykonania działań zmierzających do jej zawarcia.

  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

  5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji zawartych umów, przeprowadzenia rekrutacji, trwania negocjacji i rozmów w sprawie będącej przedmiotem wymiany korespondencji oraz w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji umów, przeprowadzenia rekrutacji, trwania tych negocjacji i rozmów, chyba że okres przedawnienia ewentualnych roszczeń jest dłuższy. Nie dotyczy to okresów przechowywania tych danych ustalonych obowiązującymi przepisami prawa.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano zgody przed jej cofnięciem,

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016r.  

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie stanowi ono warunek zawarcia umowy lub prowadzenia dalszej korespondencji w  określonej sprawie

Menu

Menu

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in